Modele demokracji wos test

Ustrj antycznego Rzymu zmienia si wraz z ekspansj terytorialn wojowniczego Pastwa. OD krlestwa, przez Republik a po cesarstwo-rzym Nigdy nie STA si klasyczn demokracj. Pogldy reprezentowane przez wczesnych mylicieli a odnoszce si do zaoe demokracji wyméfiez nieznaczny wpyw na ksztat ustroju przyszego Imperium. Za znaczc doktryn polityczn naley uzna koncepcj ustroju mieszanego zaproponowan przez Polibiusza (200 p.n.e. – 118 p.n.e.). Republika RZYMSKA miaaby de poczeniem monarchii (reprezentowanej przez konsulw), arystokracji (Senat) i demokracji (Zgromadzenie Ludowe). Poczenie Najlepszych Cech wspomnianych ustrojw Miao gwarantowa z jednej strony hamowanie z Drugiej wspdziaanie odpowiednich przedmiotowego Pastwa. Tzw. System hamulcw i rwnowagi (z ang. Check et le système d`équilibrage) DZI h. h. jedno z GWARANCJI funkcjonowania demokratycznego Pastwa prawa.

Sporym zainteresowaniem w staroytnym Rzymie cieszya si Niedoceniona w Grecji filozofia stoicka. Myliciel Marek Tuliceros Cycero (106 p. n. e-43 p. n. e), ktry za swoje przekonania Odda ycie, uwaa, e pastwo à wytwr spoecznego instynktu jednostek LUDZKICH. Zelle Klas MIAA Zapewni Harmoni a takowa moga zaistnie tylko w ramach ustroju mieszanego. III.

5. Problemy je zagroźenia Współczesnej demokracji jest największym zagrożeniem dla demokracji. Jego istotą jest wszechobecność nous wszelkich przejawach życia Społecznego. Państwo Takie posługuje się powszechną indoktrynacją. Usiłuje na tous sposoby wpoić ludziom swoją ideologię poprzez stosowanie propagandy. Władza dodaje się na Mity, historię i ideologię eksponującą cele socjalne i narodowościowe. Władza w państwie totalitarnym skupia się w mains jednej partII. Nie ma podziału władzy, nie ma opozycji. Próbuje się podporządkować obywatela władzy, stode ąc do Tego celu Cały système kontroli policyjnej, często opartej na terrorze. Uniformizuje się Życie Społeczne, ideologię monopolizuje, wprowadza zbiorową odpowiedzialność. Gospodarka jest sterowana centralnie. Prawne zasady działania Współczesnej demokracji: Dziaalno Jezusa Chrystusa (OK.

3 p. n. e-30 n.e.) MIAA STA si pocztkiem istnienia WIELKIEJ Religii. Zanim à nastpio, chrzecijanie musieli przey dziesitki lat przeladowa, aby wreszcie w 381 r.